Wanneer je trainingskleding/-schoeisel te klein wordt/is geworden, kun je contact opnemen met

Emmie Op het Veld  06 – 15 25 57 29

De eerstvolgende kledingbeurs wordt gehouden op een nog vast te stellen datum (laatste kledingbeurs was op 28-08-17).