Het bestuur van onze vereniging bestaat uit zes leden met ieder eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kennen we binnen onze vereniging groepsverantwoordelijken en oudercommissieleden. Zij zijn verantwoordelijk voor de diverse trainingsgroepen. Bij ieder van deze groep heeft een bestuurslid, groepsverantwoordelijke en/of oudercommissielid zitting. Zo houden we als bestuur goed contact met zowel de leden (vooral jeugd) en de ouders. Dit vinden wij erg belangrijk om de lijnen zo kort mogelijk te houden. Onze groepen krijgen les van deskundige en goed opgeleide instructrices. In principe vergadert het bestuur iedere vier weken. Daarnaast vindt er vaak telefonisch overleg plaats met het dagelijkse bestuur of direct overleg met de verantwoordelijke personen. We stellen openheid en communicatie erg op prijs. Hierdoor worden zaken snel helder en kunnen problemen vroegtijdig opgespoord worden. De bestuursvergaderingen vinden plaats in het Oranje Hotel in Meijel.

 

Bestuur

Voorzitter             – Emmie Op het Veld

Secretaris            – Jolanda Hoefnagels

Penningmeester   – Suzanne van Heugten

Bestuurslid          – Angelique Berben

Bestuurslid          – Sanne Peeters

Bestuurslid          – Engela Snijders

 

Opslag + Atelier   – Mieke Verstappen (Schoolstraat 26 Meijel – 077-4661704)

Oudercommissie

De MD-groepen hebben de volgende contactpersonen:

 

Instromersgroepje majorette – Engela Snijders (06-14146305)

B-team majorette                – Marjo van Diepen  (077-3535474)

– oudercommissie B-Team  – Hanneke Neessen en Marlie Kessels

A-team majorette                – Angelique Berben (077-4663065)

– oudercommissie A-Team – Angelique Berben en Engela Snijders

Senior Team majorette        – Jolanda Hoefnagels (06-21813453)

Dansgroep Start It!              – Yvonne Gorts (06-52509814)

Dansgroep Go For It!           – Stefanie van Bergen (06-11489178)

Spettergroepen                   – Jolanda Hoefnagels (06-21813453)

Bewegen op Muziek Move It!- Engela Snijders (06-14146305)

Showgroep Let’s Do It!         – Sanne Peeters (06-25542483)

 

Instructie

 

Instromersgroepje – Emmy van Bree

Majorette B-Team – Emmy van Bree

Majorette A-Team – Suzanne ter Voert

Senior Team         – Yvonne van Ingen

Dansgroep Start It!- Mara Op het Veld

Dansgr. Go For It!  – Romy van Bree

18+groep Move It!  – Romy van Bree

Showgr. Let’s Do It!- Romy van Bree