Een stukje geschiedenis…..

Wie het over Meijel heeft, kan niet om de Mèhlse Dörskes heen. In 1977 werd de majorettevereniging Mèhlse Dörskes opgericht.

Onder de deskundige leiding van Annelies van Kempen-Verstappen zijn er reeds vele Nederlandse Kampioenstitels in de wacht gesleept door diverse groepen. Annelies is 27 jaar hoofdinstructrice geweest van onze vereniging. Dankzij haar hebben we inmiddels een aantal gediplomeerde instructrices, die uit onze eigen vereniging afkomstig zijn.

Tegenwoordig opereren we nog geheel zelfstandig. Deze zelfstandigheid is in grote mate te danken aan de steun en samenwerking van vele vrijwilligers die in het bestuur of als betrokkene de dagelijkse gang van zaken organiseren.

Sinds 2007 hebben we afscheid genomen van Annelies van Kempen-Verstappen. Tijdens het afscheidsfeest hebben we Juf Annelies benoemd tot ERE-lid van onze verenging.

Momenteel ziet onze vereniging er als volgt uit: